Revisjon

REVISJON

 

 

En revisors arbeid bidrar til trygghet for de ansatte og alle parter som er tilknyttet bedriften. Derfor er en revisor avhengig av tillit fra alle disse partene. Som en nøytral og kritisk part i utredningen av en bedrifts økonomiske situasjon, stilles det høye krav til profesjonalitet og kvalifikasjoner av en revisor.

 

En revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer din bedrifts økonomiske situasjon, slik at myndigheter, eiere, kunder, banker, leverandører, marked - og ikke minst ansatte - kan stole på tallene som blir lagt frem. Dermed får bedriften selv en overordnet oversikt, og tilknyttede parter og instanser kan få bekreftelse på om krav og regler som er satt for en sunn og trygg virksomhet oppfylles.

 

Gjensidig, full tillit mellom alle involverte vil styrke videre samarbeid og utvikling.

 

Vi tilbyr blant annet

  • Revisjon av årsregnskap
  • Begrenset revisjon av delårsregnskap
  • Revisjon med andre formål enn årsregnskaper
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring
  • Tredjepartsverifiseringer
  • Overvåking av dine utgifter
  • Administrering av kreditter og debiteringer
  • Etablering av et detaljert budsjett
  • Rådgivning innen nye veier for vekst

 

Internrevisjon

God internkontroll er essensielt for at en virksomhet skal fungere effektivt, og gir samtidig ledelsen et verktøy for risikostyring. Dette bidrar videre til å sikre kostnadseffektiv drift, reduserer risiko for misligheter, og sikrer kvaliteten på den eksterne regnskapsrapporteringen.

 

Vi kan bidra med en fullstendig og objektiv analyse og kontroll av din bedrifts nåværende rutiner, samt forbedringspotensial. Resultatet vil bli en statusrapport med forslag til konkrete endringer, og vi kan videre bistå med den praktiske gjennomføringen av disse. Slik sikrer du også at alle lover og regler blir overholdt i hele prossesen.

 

 

Les mer om våre rådgivningstjenester her, og kontakt oss gjerne for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

 

Nyttige lenker

 

www.enklereregler.no

Forslag til forenklinger i det offentlige

 

www.forsinkelsesrente.no

Beregning av renter

 

www.paragrafen.no

Nettside om aktuelle juridiske temaer

 

www.revisorforeningen.no

Revisorforeningens nettside

 

www.adekvat.no

Bedriftskalkulatorer

 

www.regelhjelp.no

Gjeldene regler for ulike bransjer

 

www.handlehvitt.no

Skatteetatens kampanje

 

www.nfmf.no

Aksjer-ligningskurs

FINN OSS

 

- Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER

- Skansen 7, 2670 OTTA

 

OPPLAND REVISJON & RÅDGIVNING AS

 

Registrert regnskapsføringsselskap

godkjent av Finanstilsynet

FØLG OSS

Copyright © All Rights Reserved