Vi bistår en kunde med salg av virksomheten. Ta kontakt dersom du er interessert.

Lokal og engasjert. Revisjon og rådgivning.

Kan du tjene på å bruke tiden din på noe annet?

For de aller fleste vil det være mest lønnsomt å bruke tiden på å drive sin egen virksomhet. Så lar du oss bistå deg med alt det andre som ville medført kvelds- og helgearbeid for deg.


Lov- og forskrifts-jungelen er der ennå.

Det er slik at ikke alle problemstillinger er lette å se, og det offentlige stiller mange krav til næringslivet. Vi kjenner disse kravene, og er vant med å forholde oss til dem. Vi vil være en aktiv samarbeidspartner for kundene våre og løse utfordringene før de blir et problem.

Aktuelt

Skatteetatens Fradragsveileder kan være nyttig. Det gjelder å få med seg alle fradrag når selvangivelsen skal skrives. Les mer om dette her.

Revisjonsfrie AS kan bli de nye NUF-ene. Les mer i denne artikkelen fra Finansavisens Jus bilag her.

I forbindelse med åsoppgjøret er det mye å tenke på. Her er 10 tips for effektivt årsoppgjør.

Ha orden i sysakene. Dersom du driver virksomhet må formelle selskapsprotokoller føres. Les om dette i denne artikkelen.

Næringsdrivende som selger tjenester og varer må oppgi sine priser på hjemmesider. Les mer om dette her.

Det såkalte oljefondet (Statens pensjonsfond utland) er mye omtalt. Lurer du på hvor stor det er? Da kan du se på Norges bank sine hjemmesider.

Det kan være greit å vite at Skattedirektoratet har uttalt at utlån av nettbrett (Ipad ol.) er skattefritt for arbeidstaker ved tjenstlig behov. Les uttalelsen her. Ta kontakt med oss om du har slike spørsmål.

I Altinn finnes det en del maler som er tilpasset næringsdrivende. Se mer om disse her.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet

Vi påtar oss oppdrag over hele landet, men hovedmengden av vår kundekrets ligger på Østlandet. Indre Østland, Romeriket er naturlige markeder for oss.

Velg oss som samarbeidspartner og revisor og dere er sikret stabilitet til en god pris.

Kontakt oss

For nyetablerere og grundere tilbyr vi en uforpliktende rådgivningstime. Ta kontakt med oss for avtale.Oppland Revisjon & Rådgivning
Fåberggata 128
2615 Lillehammer
Tlf.: 61 22 20 40
Fax: 61 26 05 80


Avdelingskontor Otta
Skansen 7
2670 Otta
Tlf.: 61 21 54 92
*
*