Engasjert og proaktiv revisjon og rådgivning

Kan du tjene på å bruke tiden din på noe annet?

For de aller fleste vil det være mest lønnsomt å bruke tiden på å drive sin egen virksomhet. Så lar du oss bistå deg med alt det andre som ville medført kvelds- og helgearbeid for deg.


Lov- og forskrifts-jungelen er der ennå.

Det er slik at ikke alle problemstillinger er lette å se, og det offentlige stiller mange krav til næringslivet. Vi kjenner disse kravene, og er vant med å forholde oss til dem. Vi vil være en aktiv samarbeidspartner for kundene våre og løse utfordringene før de blir et problem.

Aktuelt

A-ordningen trådte i kraft fra 1.1.2015. Det er viktig å være i forkant. Se informasjonsbrev for firmaer med fra 1-5 ansatte her.

Skatteetatens Fradragsveileder kan være nyttig. Det gjelder å få med seg alle fradrag når selvangivelsen skal skrives. Les mer om dette her.

Vi har oppdatert vår skattefolder med regler og satser pr 31.12.2014. Nytt design også. Du finner den under flippen "skattefolder og linker".

Revisjonsfrie AS kan bli de nye NUF-ene. Les mer i denne artikkelen fra Finansavisens Jus bilag her.

Årsoppgjøret nærmer seg. Her er 10 tips for effektivt årsoppgjør.

Ha orden i sysakene. Dersom du driver virksomhet må formelle selskapsprotokoller føres. Les om dette i denne artikkelen.

Næringsdrivende som selger tjenester og varer må fra 1.1.2013 oppgi sine priser på hjemmesider. Les mer om dette her.

I disse statsbudsjett tider er oljefondet (Statens pensjonsfond utland) mye omtalt. Lurer du på hvor stor det er? Da kan du se på Norges bank sine hjemmesider.

Ved årsskifte kommer det erfaringsmessig mange bestemmelser som vedrører skatt og ligning. Skattedirektoratet har f.eks nå sagt at utlån av nettbrett (Ipad ol.) er skattefritt for arbeidstaker ved tjenstlig behov. Les uttalelsen her. Ta kontakt med oss om du har slike spørsmål.

I Altinn finnes det en del maler som er tilpasset næringsdrivende. Se mer om disse her.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet

Vi påtar oss oppdrag over hele landet, men hovedmengden av vår kundekrets ligger på Østlandet, og da spesielt på Romeriket.

Velg oss som samarbeidspartner og revisor og dere er sikret stabilitet til en god pris.

Kontakt oss

For nyetablerere og grundere tilbyr vi en uforpliktende rådgivningstime. Ta kontakt med oss for avtale.Oppland Revisjon & Rådgivning
Fåberggata 128
2615 Lillehammer
Tlf.: 61 22 20 40
Fax: 61 26 05 80


Avdelingskontor Otta
Skansen 7
2670 Otta
Tlf.: 61 21 54 92
*
*